Ihmisen energiakenttä osa 2. - Aura ja energiakehot

Toisessa osassa ihmisen energiakenttä-postaussarjaa sukelletaan auraan ja eri energiakehoihin

Jos haluat ennen auran ja eri energiakehojen kuvauksia tutustua yleisesti ihmisen energiajärjestelmään, käy lukemassa artikkeli "Ihmisen energiakenttä osa 1".


Aura

Aura on ihmisen ympärillä oleva energiakenttä, oikeastaan kaiken ja kaikkien ympärillä oleva energiakenttä. Mitä vahvempi aura on, sitä laajemmin se yltää ihmisen ulkopuolelle. Vahvuus muodostuu lyhyesti sanottuna ihmisen yleisestä mielen- ja terveydentilasta. Vahva aura pitää ihmistä elinvoimaisempana ja onnellisempana, kun taas heikentynyt tai reikäinen aura aiheuttaa terveysongelmia, väsymystä, päättämättömyyttä sekä muita matalavärähteisiä tuntemuksia.

Aurassa voi olla monia värejä, ja ne voivat muuttua jopa usein saman päivän aikana, vaikka usein ihmisellä onkin jokin hallitseva väri. Värit kertovat siitä, minkälaisia vallitsevia energioita ihmisessä sillä hetkellä on. Auraa voi vahvistaa monin eri keinoin. Hyvä mielentila, meditointi, terveellinen ravinto vahvistavat auraa "sisältä käsin", kun taas luonto ja energiahoidot vahvistavat auraa ulkoapäin. Myös ympäristösi, olosuhteet ja ihmiset vaikuttavat myös auraasi niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Aurassa on useita eri energiakehoja, joista kerron seuraavaksi.

Auran kautta aistit ihmisen energiat joskus jo ennen, kuin ihminen astuu edes samaan huoneeseen.


Eetterikeho

Eetterikeho on lähinnä fyysistä kehoa. Jotkut puhuvat tästä myös nimellä terveyskeho, koska se muodostaa niin sanotun suojaavan kalvon fyysisen kehon ympärille. Eetterikehosta voi havaita sairauksia ja epätasapainotiloja ennen kuin ne tulevat fyysiseen muotoon, tällä tavoin energiahoidossa ennalta ehkäistään vaivojen syntymistä. Tällä tasolla tunnet fyysisen olemuksesi ja tähän vaikuttavat kaikki fyysiset toimintosi (elintavat syömisen, juomisen ja liikkumisen parissa).

Eetterikeho reagoi voimakkaasti omiin ajatuksiisi, johon perustuu myös positiivisen ajattelun sekä luontoenergian voima ja vaikutukset, koska näin voit vahvistaa ja suojata eetterikehoasi. Eetterikeho siirtää aistiesi kautta tietoa tietoisen mielesi ja korkeamman itsesi (intuitio, sielun energia) välillä, joten on tärkeää, että eetterikehosi voi hyvin.

Saatat omilla kielteisillä tunteilla, ajatuksilla sekä elintavoilla tai kehon jatkuvalla stressitilalla heikentää eetterikehoa tai saada aikaan "reikiä", jolloin sairaudet ja bakteerit sekä kielteiset energiat saattavat päästä sinuun käsiksi helpommin. Reikien kautta oma elämänenergiasi voi myös vuotaa ulos, jolloin saatat tuntea väsymystä, uupumusta tai hukassa olemisen tunnetta.


Tunnekeho

Tunnekeho, tai astraalinen keho on tunteiden ja luonteenpiirteiden asuinsija. Jos tietoisuutesi ja itsetuntemuksesi ei ole kehittynyt tälle tasolle, tunnekeho elää aivan omaa elämäänsä niin kuin pilvet liikkuvat tuulisella taivaalla, eli jatkuvassa liikkeessä ilman kontrollointia. Kaikki niin tietoisen mielen kuin alitajunnankin liikkeet heijastuvat tunnekehossasi.

Voit itse vahvistaa tunnekehoa korkeavärähteisillä, eli positiivisilla tunteilla, vaikka se ei poistakaan siellä jo olevia matalavärähteisiä tunteita. Mitä enemmän tunnet hyviä tunteita, sitä korkeavärähteisempi tunnekehosi on. Säteilet myös ympärillesi sitä, mitä tunnekehostasi heijastat ja haluan sen verran mainita vetovoiman lainalaisuuksista, että minkälaisissa energian värähtelyissa itse elät, vedät myös ympäristöstäsi tuota samankaltaista energiaa (ihmisiä, tilanteita) puoleesi.

Kerron lyhyen esimerkin: Jos päättäisit olla käyttäytymättä enää ilkeästi ja tuo ilkeyden energia on vielä tunnekehossasi, saatat alkaa saamaan ilkeää kohtelua itse osaksesi. Kannattaa siis tutkia alitajuntaasi ja havainnoida, minkälaisessa tunneilmastossa sinä vietät aikaasi.

Matalavärähteiset tunteet muodostavat "harmaita pilviä" auraan, mutta mitä tietoisemmin tunteidesi kanssa elät, sitä kirkkaampia ja läpinäkyvämpiä ne ovat. Tunnekeho vaikuttaa ihmisen maailman- ja todellisuudenkuvaan voimakkaimmin, koska kaikki tukahdetut tunteet, tietoiset ja tiedostamattomat pelot, aggressiot, yksinäisyys, epävarmuus ja torjutuksi tuleminen sijaitsevat siellä ja tiedostamattasi elät kaiken sen kautta elämääsi. Tukahdutetut tunteet siirtyvät majailemaan tunnekehoon helpoiten, koska ne jäävät odottelemaan käsittelemistään ja näitä puhdistetaan tehokkaasti energiahoidoissa.


Mentaalinen keho

Mentaalinen keho, eli ajatuskeho sisältää taas kaikki ihmisen ideat, ajatukset ja päätökset. Mitä enemmän kehität tietoisuuttasi, sitä kirkkaampi ja voimakkaampi mentaalinen kehosi on, jolloin ajatuksesi ovat eläväisiä ja syvällisiä sekä ymmärrät syy-seuraussuhteita. Vähän tietoisuuttaan kehittäneillä ihmisillä rakenne on melko tiivis, jolloin ajatukset ja luovuus ei kulje niin lennokkaasti sekä toimit melko rationaalisesti.

Pelkästään rationaalisuuden, eli "putkiaivoajattelun" kautta elävät käyttävät vain fyysisiä aistejaan ja saavat lisämausteita tunnekeholtaan, jolloin tieto voi vääristyä ja ajatukset värittyä, mikä johtaa vahingollisiin ajatus- ja toimintamalleihin. Optimaalisesti toimiessa mentaalinen keho ottaa tiedon vastaan korkeimmalta itseltä (intuitio, sielun energia), jolloin ohjaudutkin intuitiivisesti helpommin valmiiden vastausten luokse. Tekemällä intuitiivisia harjoituksia ja keskittämällä huomiota otsachakraasi vahvistat mentaalista kehoasi.


Henkinen keho

Henkinen keho (jota myös kausaaliseksi kehoksi kutsutaan) on sitä värähtelyä, minkä voit aistia aurasta yleisessä ilmapiirissä toisten ihmisten seurassa. Tähän energiakehoon vaikuttaa voimakkaasti chakrojen tasapainoinen ja optimaalinen toiminta ja tätä energiakehoa kehittäessä olet jo hyvin pitkälle kehittynyt ihminen. Useat hyvin korkean tietoisuuden omaavat henkilöt elävät myös laajan henkisen kehon kautta ilmentäen erilaista, syvää viisautta ja voimaa.

Riippuu chakrojen tilasta, voiko ihminen ottaa vastaan ja hyödyntää henkisen kehon energioita. Puhdistamalla chakroja ja antamalla niille huomiota sekä ottamalla energiahoitoja ihminen vahvistaa yhteyttä henkiseen kehoonsa, mikä valaisee elämän tarkoitusta sekä korkeampi itse (intuition ja sielun energian kautta) ohjaa enemmän toimintaasi.

Kategoriat: energiat