Ihmisen energiakenttä osa 1.

Lähde tutustumaan ihmisen ihmeellisiin energioihin postaussarjan ensimmäisessä osassa - aiheenä ihmisen energiakenttä yleisesti!

Ihmisen energiakenttä kokonaisuudessaan koostuu aurasta, energiakanavista sekä chakroista. Energiajärjestelmään vaikuttavat niin ihmisen omat ajatukset, tunteet sekä elintavat, mutta myös ympäristö ja muiden ihmisten vaikutukset. Yleensä järjestelmä hoitaa itseään, niin kuin ihmisen haavakin paranee kehon toimintojen ansioista, mutta joskus tukoksien ja reikien seurauksena järjestelmän toiminta häiriintyy. Kerron omissa, tulevissa artikkeleissa energiakehoista ja chakroista enemmän.

Tukoksia ja reikiä voi muodostua esimerkiksi tukahdutetuista tunteista, käsittelemättömistä tapahtumista tai jopa iskuista ja törmäyksistä, jotka voivat näkyä levottomuutena, uupumisena, tunteen purkauksina, kehon kipuina tai muina elämään negatiivisesti vaikuttavina olotiloina. Jos olosi tuntuu tukkoiselta, matalavireiseltä tai raskaalta, todennäköisesti myös energioissasi on jonkinlaista häiriötä.

Energiajärjestelmän toimiessa hyvin pysyt terveenä, mielesi on kirkas ja elämä tuntuu merkitykselliseltä sekä tunnet yleisesti hyviä tunteita. Voit vahvistaa energiajärjestelmää karistamalla liiat tekemiset pois ja pysähtymällä havainnoimaan, onko tekemisesi kuinka voimavaroja tuovaa, keskittymällä ongelmien sijaan ratkaisuihin sekä vaalimalla hyviä asioita elämässäsi. Jokainen on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja jos isoja liikkuja on hankala tehdä, niin pienillä "baby stepseillä" on tällöin sitäkin suurempi merkitys.


ihmisen energiakehoista, chakroista, aurasta, meridiaaneista


Aura ja energiakehot

Aura muodostuu eri energiakehoista. Käsittelen yleisimpiä energiakehoja, joita ovat nimeltään eetterikeho, tunnekeho, mentaalinen keho/ajatuskeho sekä kausaalinen keho/henkinen keho. Energiakehot elävät omilla värähtelytaajuuksillaan ja jokaisella energiakeholla on oma tehtävänsä ja vaikutusalueensa:

Eetterikeho suojaa ihmistä sairauksilta ja kaikelta matalavärähteiseltä, ja kaikki fyysinen tekeminen tuntuu tällä alueella. Eetterikehoa voi vahvistaa terveillä elintavoilla ja fyysisellä liikkumisella. Tunnekeho vaikuttaa tunteisiin ja ihmisen käsitykseen itsestään. Tunnekeho vahvistuu antamalla aikaa itselle ja vaalimalla mielihyvää tuovia tunteita. Mentaalinen keho liittyy ajatuksiin ja tietoiseen mieleen ja sitä voi vahvistaa antamalla mielelle erilaisia virikkeitä. Henkinen keho on yhteydessä kaikkeen ja kaikkiin, ja tätä ulottuvuutta vahvistaa meditointi, hyvät ihmissuhteet ja verkostot sekä rakkauden, kiitollisuuden ja myötätunnon kautta eläminen.


Chakrat

Yleisesti puhutaan 7 "päächakrasta" (juurichakra, sakraalichakra, solar plexus, sydänchakra, kurkkuchakra, otsachakra, kruunuchakra), jotka sijaitsevat selkärangasta päälaelle. Chakroja yhdistää toisiinsa joka puolella kehoa menevät pienemmät energiakanavat (meridiaanit, nadit) sekä isoin energiakanava (sushumna) ja ihmisen feminiini-maskuliinitasapainosta huolehtivat energiakanavat (ida ja pingala). Tänä päivänä useilla on auennut myös 5 muuta chakraa (maatähti, napachakra, kausaalichakra, sielutähti ja tähtiportti) 7 päächakran lisäksi.

Chakrat elävät koko ajan ja muuntavat tilaansa jatkuvasti. Chakrat ovatkin ratkaisevassa osassa ihmisen kehon, sielun ja mielen olennaisempien toimintojen kannalta. Mitä vapaammin chakrat toimivat ja energia pääsee virtaamaan chakroissa, sitä elinvoimaisempi, terveempi ja tietoiseksi kehittyneempi ihminen on. Jokaista chakraa vastaa tietty ominaisuus ja riippuen chakran tilasta, tämä ilmenee myös ihmisen elämässä. Chakraa voisikin kutsua tietoisuuden tilaksi ja chakrojen kunto voi kertoa hyvin paljon ihmisen kehittyneisyydestä, vastuun kannosta ja omasta voimasta.

Chakrat ovat kuin antenneja, jotka vastaanottavat hienovaraisia singnaaleja ympäröivästä maailmasta ja muista ihmisistä. Chakrat yhdistävät meidät yhteiseen energiakenttään ja niiden toimintaan vaikuttaa useat eri lähteet: luonnon energiat, ruoka, stressi, muut ihmiset, olosuhteet, ihmisen omat tunteet ja ajatukset. Chakrojen kautta ihminen värähtelee myös muille ihmisille ja ympäristöön. Jos chakrat toimivat kunnolla ja avoimesti, ihminen vaikuttaa positiivisesti itseensä, ilmapiiriin ja ympäristöön, kun taas chakrojen heikko kunto ja tukkoisuudet tekevät päin vastoin.

Chakrojen ominaisuuksien kautta ihmiselle voi muodostua tietynlaisia, myös haitallisia toiminta- ja käyttäytymismalleja sekä ihminen voi elää tiettyjen tunteiden tai ajatusten kautta enemmän. Energiahoito on erittäin tehokas tapa avata tukkiutuneita chakroja, mutta voit myös itse vaikuttaa chakrojen kuntoon.

Itsetuntemuksen vahvistaminen ja chakrojen altistaminen niitä vahvistaville energioille puhdistavat ja aktivoivat chakrojen toimintaa, jonka vuoksi usein kehoitankin huomioimaan tiettyjä asioita hoidon jälkitehon vahvistamiseksi. Lukuunottamatta chakrojen energiahoitoa, jossa värähtelyä nostetaan hetkessä, chakran energian värähtely voi kohota pikkuhiljaa: tukoksien hitaammat ja matalemmat värähtelyt hajoavat ja chakra alkaa ottamaan vastaan ja välittää muualle korkeampaa elämänenergiaa.

Chakran puhdistuessa ihminen saattaa tuntea nuo tukokset vielä niiden poistuessa, mutta yleensä lievempänä ja nopeampaa kuin niiden ollessa päällä niiden reaaliaikaisena tapahtumahetkenä. Se on normaalia, eikä sitä tarvitse säikähtää. Ei siis kannata ottaa puhdistumisoireita taantumisena, vaan hyvänä merkkinä chakran aktivoitumisesta.


Meridiaanit

Ihmisen energiakenttään kuuluvat meridiaanit ovat energiakanavia, jotka kulkevat pitkin ihmisen kehoa. Meridiaaneissa virtaa elämänenergia ja ne ohittavat ihmisen chakroista sisäelimiin ja lihaksiin, eli vaikuttavat hyvin laajasti ihmisen perustoimintoihin. Meridiaanilinjoja availlaan muun muassa energiahoidossa, jolloin energiat pääsevat virtaamaan kehossa vapaasti ja huuhtelemaan matalavärähteisiä energioita kehosta pois.


Ihmisen ihana energiakenttä

Kun energia virtaa vapaasti ja ihmisen energiakenttä on eheä, ihminen ei tunne oloaan tyhjäksi tai juurettomaksi. Energiat virtaa vapaasti, kun ihminen uskaltaa kohdata rehellisesti ja hyväksyen kaiken elämässään, eikä elä pelosta käsin. Se vaatii rohkeutta, myönnän, mutta se on kaiken vaivan arvoista. Kaikki ongelmat ja tukokset johtuvat vastustamisesta. Kaikki mitä ihminen torjuu ja kieltää, tuovat energioihin negatiivisia ilmenemismuotoja.

Tunteetkaan eivät ole huonoja, ellei niitä torju. Torjuessaan tunteet saavat negatiivisen muodon ja ne ilmenevät elämässä haitallisella tavalla. Hyväksyntä ja ymmärrys sekä rehellinen kohtaaminen vapauttaa nuo negatiivisuudet energioista (eli myös ajatuksista ja tunneilmastosta) pois. Rehellisellä kohtaamisella tarkoitan sitä, että esimerkiksi ihmisen tuntiessa pelkoa, koettaisi olla kiitollinen tuosta pelon tunteesta ja tunnustella mikä sen viesti on, koska sekin on kertomassa jotain oleellista.

Torjuminen ja vastustaminen himmentää aina energioita ja loppujen lopuksi tukkii niitä, jolloin tunteet ja ajatukset voivat päästä valloilleen negatiivisin seurauksin. Jos myönnät asian ilmenemisen olevan torjuttuna energioissasi, joka syntyy kun et ole yhteydessä itseesi, muutat sen voimaksi joka johdattaa sinut polullasi eteenpäin kohti eheämpää ja oman näköistä elämää. Koeta valita hyvyys, myötätunto ja löytää huonommistakin asioista positiiviset puolet, niin rikastutat ja eheytät energioitasi.

Kategoriat: energiat