0407227659

johanna@energiakamariihme.fi

Herkän ihmisen voiman lähteenä on hän itse. Kasvuohjelma on sinulle, kun haluat elää voimavaroistasi käsin ja ymmärtää itseäsi ja herkkyyttäsi syvemmin – ei enää samanlaista tunteiden yliotetta, suorittamista ja hukassa olemista, vaan läsnäoloa, sisäistä rauhaa ja vahvempia rajoja. Enemmän omaa sisäistä voimaa.

Herkkä voimaantuu sielustaan -kasvuohjelma on henkisen kasvuun perustuva kokonaisuus, joka ohjaa sinua todella lempeästi sisäisen työn kautta palaamaan itseesi, omiin energioihisi, rauhoittamaan hermostoasi ja kuorimaan itsestä esille sitä versiota, josta käsin alat elää enemmän elinvoimaisena, uskot enemmän itseesi ja mahdollisuuksiisi sekä olet enemmän itsesi puolella ilman älytöntä ristiriitaa tai puolustautumista elämää vastaan. Sisäinen työ tekee askel askeleelta muutosta myös ympärillesi, koska alat vetämään puoleesi aivan erilaisia asioita. Ilman tähän astista vastustamista, ristiriitaa, yhä uudelleen toistuvia tilanteita…

…ja enemmän syvempää ymmärrystä syy-seuraussuhteista sekä itsensä ja tarpeidensa kuuntelua, jolloin todellakin toimii itsensä puolella aidommin ja kannattelee itseään ja rajojaan myös vaikeampien aikojen läpi. 

Ajattelen, että henkinen kasvu on elämän mittainen ja kokonaisvaltainen matka – ja opetus. Me jokainen kuljemme sitä, toiset tiedostaen, toiset taas hmm, eläen elämäänsä sen enempää miettimättä. Väitän, että mitä tietoisempana sitä elämme, sitä enemmän kehitymme, kasvamme sekä avaudumme – ja pystymme alkaa elämään vapaammin omannäköistä elämää. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja meissä on jo tuo kaikki.

Siitä syystä henkistä kasvua on hyvä lähestyä niin kehon (hermoston rauhoittaminen jatkuvasta stressitilasta), mielen (muuttaa alitajuntaa itselle palvelevammaksi) kuin sielunkin (energioista elinvoimaa ja voimaantumista) kautta.

Olen luonut kasvuohjelman keväällä olleen onnistuneen henkisen kasvun pilottikurssin sekä herkkyyttä & henkistä kasvua ajatuksen kautta. Jos elämän virrat koittavat viedä kehoasi ylikierroksille, mieltäsi egon luomiin tarinoihin tai sinusta tuntuu, että olet levoton ja päättämätön ja energiasi ovat jossain ihan muualla kuin pitäisi, sen kautta sinulla on aina mahdollisuus palata takaisin, koska tiedostat, missä sinun on hyvä olla, mistä käsin sinulla on hyvä elää.

Pilottikurssilainen: “Itseni tarkempi kuunteleminen ja tunteiden tarkkailu ovat jääneet päälimmäisenä kurssilta mieleen. Omien rajojen vetäminen/omassa energiassa oleminen on ollut myös todella tärkeä aihe itselleni Odotin lisää työkaluja itseeni tutustumisessa ja vanhoista taakoista vapautumisessa. Erityisesti sydämen alueella minulla on joku panssari mikä on alkanut pala palalta aueta.”

Tämä valmennus on yksi lempeimmistä loppuelämäsi investoinneista itseesi, niin, että sinä voit kokonaisvaltaisesti paremmin ja sinulla on jatkoakin varten aina apuja mihin tahansa tilanteeseen. Se vaikuttaa myös ympärillesi huomattavasti koska vedät puoleesi sitä, mitä sinussa on.

Tässä kokonaisuudessa on lähes 12 vuoden opiskelut, oma kokemusasiantuntijuus sekä noin parin vuoden asiakastyöskentely, kaikki mitä olen itse kokeillut joko itseni tai asiakkaiden kanssa ja havainnut hyväksi ja toimivaksi. Kaikki on vielä tiivistetty niin, ettei sinulla tarvitse käydä kasvumatkaasi mutkien kautta, vaan suoraviivaisesti, selkeästi ja ettei se vie arjen matkassa liikaa aikaa.

Mietitkö vielä, oletko herkkä?

Jos sun tilanne on tämä:

…sinusta tuntuu, että joudut hakemaan rajojasi herkästi, 

…ehkä välillä myös itseäsikin, omaa paikkaasi eri tilanteissa, koska et tiedä miten päin olla.

…etkä aina saa kiinni, mitä oikeasti haluat tai tarvitset. Olet ehkä päättäämätön.

…Jos koet, että kuormitut ja ylivirityt henkisesti tai fyysisesti herkästi, prosessoit ympäristöä syvällisesti, aistit ja koet voimakkaasti tunteita tai energioita, 

…havainnoit asioita ja piirteitä tilanteissa ja ihmisissä, mitä muut eivät välttämättä huomaa.

…Jos kaipaat ymmärrystä ja työkaluja selvitä elämässä paremmin niin, että ne sulle parhaat keinot myös ovat käytössäsi sillä hetkellä kun niitä tarvitset..

…Jos toivot syvempää yhteyttä itseen, vahvempaa omanarvontuntoa, itsetuntoa. 

…Jos toivot parempia rajoja sekä opastusta tunteiden kanssa työskentelyyn.

…Jos toivot sisäistä rauhaa ja enemmän läsnäoloa elämääsi.

…Niin kasvuohjelma tulee olemaan täydellinen investointi sun elämään.🧡

Kasvuohjelman jälkeen:

✨Arvostat herkkyyttä eri tavalla, koska olet oivaltanut, kuinka sitä voi valjastaa avukseen elämässä ja siitä tulee sun vahvuus ja voimavara. 

✨Osaat hahmottaa ja ajatella syy-seuraussuhteita (eli karmaa) ja toimia paremmin sen mukaan. 

✨Ymmärrät ajatuksen voiman ja sen kautta elämän luomisen eri tavalla, sekä osaat ottaa vastuuta omasta elämästä vieläkin perusteellisemmin koska ymmärrät, että ulkoinen maailma on peili sisäisestä olotilastamme. 

✨Elät enemmän voimavaroista ja vahvoista rajoista, etkä niinkään riippuvaisesti olosuhteille ja muille ihmisille velvollisuuden tunnosta tai itsesi kustannuksella. Vaan itsestä, siitä omasta voimasta käsin. 

✨Sinulla on syvempää uskoa ja luottamusta siihen, että olet riittävä, hyväksytty ja arvokas juuri sellaisena kuin olet ja uskallat alkaa olla aidompi ja näkyvämpi omana itsenäsi, koska haluat olla itsesi puolella. olet osa mahdollisuutta ja ajattelet, että Minä pystyn, Minä voin!

✨Et enää pienennä itseäsi tai supista energioitasi samalla tavalla edes tiedostamatta. 

✨Sinulla on mahdollisuudet ja työkalut alkaa luomaan elämääsi tilanteessa kuin tilanteessa erilaiseksi, mitä se on ollut tähän asti.

Herkkä voimaantuu sielustaan -kasvuohjelma

Herkän ihmisen voiman lähteenä on hän itse.

Syvällinen asioiden prosessointi, vahva tunneilmasto, ihmisten, esineiden ja paikkojen herkkä aistiminen on omaa sisäistä voimaa, joka huokuu sinusta -kunhan kuorit edestä elämän rakentamat kerrokset ja muurit, jotka tuovat siihen matalavärähteisiä energioita.

Kasvuohjelman sisältö

Herkällä ihmisellä on rikas sisäinen maailma. Kasvuohjelmassa on seitsemän askelta vahvistamaan tätä sisäistä kipinää, joka on rikkautta mitä ei näe silmillä, mutta mikä näkyy silmistä.

 • Askel 1. Itsetuntemuksen syventäminen – Kuka sinä olet ja mistä käsin elät?

Alat tiedostumaan eri puolista itsessäsi ja havainnoimaan sitä, mistä totuudesta käsin elät, mitkä voivat liittyä johonkin tässä elämässä, menneisiin elämiin tai karmaan. Alat vahvistamaan itsetuntoasi ja rajojasi. Pääset myös pohtimaan ja kirkastamaan, mille pohjalle alat rakentamaan jatkossa henkistä polkuasi. Etenkin herkän ihmiseen vahvaan perustaan kuuluu syvä itsetuntemus ja ymmärrys itsestään ja itselle tapahtuneista asioista, minkä kautta on helpompi valita välillä myös itsensä muiden toiveiden sijaan.

 • Askel 2. Energiatyöskentelyn salat – Kaikki on energiaa

Helpotat elämääsi tunnistamalla sekä vahvistamalla ja tasapainottamalla omia energioitasi ja rajojasi. Laajennat myös tietoisuutta energioiden avulla työskentelystä ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Herkät ihmiset saattavat aistia ja imeä itseensä muiden ihmisten ja ympäristön energioita, jolloin keho ja hermosto ovat jatkuvassa ylivireystilassa ja kierroksilla, joten on tärkeää oppia pitämään omat energiat itsellään ja palauttamaan muiden energiat takaisin heille. Tutustut myös chakrojen maailmaan, feminiini- ja maskuliinienergioihin sekä muihin energiamaailman työkaluihin.

 • Askel 3. Opi kuulemaan itseäsi paremmin ja luottamaan sisäiseen ääneesi – Intuition voima

Alat kuulemaan ja vahvistamaan sitä niin viisasta intuition ääntäsi, jolloin sinun on helpompi tehdä päätöksiä etkä epäile itseäsi enää niin paljoa. Intuition äänen kautta oppii tunnistamaan, milloin jokin asia on sinun hyväksesi ja toimit sisäisestä ohjauksesta käsin, etkä pelkästään egon käskystä. Tätä kautta voi vähentää myös liiallista suorittamista, kun ei enää elä niin ristiriidassa itsensä kanssa ulkoisten olosuhteiden ajamana ja muiden mukaan, mikä on herkälle ihmiselle meidän yhteiskunnassa ollut aika normaalia. Nyt on aika alkaa luottamaan intuition ääneen, joka kertoo sinulle niin paljon enemmän kuin uskotkaan.

 • Askel 4. Voimaa tunteista, tietoisuutta tarpeista – Tunteiden alkemia

Herkän ihmisen tunneilmasto on vahva ja runsas. Herkkä ihminen saattaa aistia niin paljon enemmän, kuin mitä asia tai toinen ihminen kertoo. Tunteet asustavat kehossamme ja jos on oppinut painamaan tunteet piiloon ja tukahduttamaan niitä, elää noiden tunteiden kanssa ja kautta kokoajan tiedostamattaan ja ne ohjaavat päivittäistä toimintaa. Tämän askeleen jälkeen ymmärrät itseäsi, elämääsi ja ympärillä olevia paremmin. Tiedostat tunteiden viestejä, saat työkaluja käsitellä tunteitasi ja erotella, milloin ne tarvitsevat kohtaamista ja milloin ne ovat jonkun toisen tunteita, mitä saatat herkkänä ihmisenä tuntea. Opit lisäämään itsemyötätuntoa ja muuttamaan sisäistä puhettasi tutustumalla tunteisiisi.

 • Askel 5. Tietoinen herkkyys on elämän virtaa – Transformaatio

Tutustut eheytymisen mittaamattoman arvokkaaseen polkuun. Opit hahmottamaan omaa ydinenergiaasi ja niitä polun vaiheita, joiden kautta kehityt tässä elämässä sun korkeimpaan potentiaaliin. Vaiheita, jotka tuovat selkeyttä, määrätietoisuutta sekä voimaantumista ja lisää voimavaroja, joita jokainen ihminen käy elämässään läpi. Sen sisäistämisen kautta et herkkänä ihmisenä enää mieti liikaa sitä, mitä muut ajattelevat, vaan koet kutsun alkaa nousta omaan voimaasi, sekä valjastat herkkyyttä vahvuudeksi. Tutustut eheytymisen polulla myös sisäiseen lapseesi ja korjaavien kokemusten voimaan, joka on eheyttävintä työskentelyä koskaan.

 • Askel 6. Sielun ja sydämen ihmeellinen magneetti – Sielulähtöinen elämä

Sielullisuus nostaa päätään herkän ihmisen elämässä koko ajan enemmän ja enemmän. Tässä askeleessa alat tutustumaan, mikä on sinun sielun tehtäväsi täällä, etkä toimi enää itseäsi vastaan. Opettelet pysyvästi korkeampiin energiavärähtelyihin: iloisempaa, onnellisempaa ja nautinnollisempaa elämää, irti oravanpyörästä ja harmaasta arjesta. Alat opetella kuuntelemaan sydänyhteyttäsi, joka muuttaa elämää pysyvästi. Opit vahvistamaan sieluyhteyttäsi ja kun elät sielun suunnitelmaasi tässä elämässä, polkusi on kannateltu.

 • Askel 7. Vedät puoleesi sitä mitä ajattelet ja tunnet – Tietoinen manifestointi

Kun herkkä ihminen nousee omaan voimaansa, hän pystyy aistillisuutensa sekä tunnemaailman rikkautensa kautta taianomaisuuksiin. Tässä askeleessa saat työkaluja luoda oman näköistä, nautinnollista ja sulle merkityksellistä elämää ja ymmärrät vetovoiman lainalaisuudet. Sitä kautta alat luomaan arkea, joka muodostuu omista syvimmistä toiveista käsin eikä välillä raadollisistakin ulkoisista olosuhteista.

Mitä muuta kasvuohjelmaan kuuluu

Kasvuohjelma on kehitelty kevään henkisen kasvun pilottikurssista. Pilottikurssi oli yleisesti sukellus itseen, omaan sisäiseen rauhaan ja henkisen kasvun matkalle jokapäiväisen kehollisen harjoituksen kanssa, joka vaikuttaa niin energioihin, kehoon kuin mieleenkin, ja lisäksi kattavine tehtävineen, meditaatioineen ja työkaluineen. Runko on sama kuin keväällä, ja lisäksi kaikkien näiden askelien rinnalla tulee kulkemaan käsi kädessä herkkyys & henkinen kasvu.🧡 Enemmän omassa voimassaan seisominen: omien rajojen vetäminen, itsetunnon ja omanarvontunnon kasvattaminen sekä henkinen työskentely. Että herkkä ihminen voimaantuu sielustaan käsin.

Palaute pilottikurssilaiselta: “Olin juuri vasta käynyt luonasi energiahoidossa (ja sitä ennen oli se henk.koh. valmennustapaaminen), ja niissä havahduin siihen kuinka vaativa olin itselleni, ja millaista sisäinen puheeni itselleni oli. Olin myös pitkääään ollut jatkuvassa kiireessä ja suorittamisessa, ja vaikka otin itselleni aikaa opintovapaalla ja oletin lisääntyneen vapaa-ajan rauhoittavan minua, niin kiire ja suorittaminen ei poistunut. Odotin, että saisin jonkinnäköistä sisäistä rauhaa ja pysähtymistä itseni äärelle, ja tosiaankin sain sen. En malta odottaa, että pääsen uudestaan käymään viikot läpi, ja sieltä löytyy varmasti tehtäviä, joita en muistakkaa ja pääsen asioissa syvemmälle. Videot olivat todella hyviä – jossain videoissa sanoit, että sinulle oli annettu palautetta että kuin ne olisivat kaikki yhtä energiahoitoa- ja voin yhtyä siihen. Tulin aina hyvälle, innostuneelle tuulelle, kun videoita katsoi.” – Hanna henkisen kasvun pilottikurssilta

Yhteiset työpajat jokaiselle askeleelle, joissa tehdään harjoituksia ja tehtäviä kannattelevissa ja inspiroivissa energioissa! Tämä syventää ja sulauttaa askelta elämääsi huomattavasti, ettei askel jää liian pinnalliseksi painaumaksi, jonka vesi voi huuhtoa hiekasta pois.

Lisäksi askeleiden ja työpajojen kautta sulle valmistuu konkreettinen ja henkilökohtainen Elämäni tarina -voimaopas, joka kulkee sun matkassa elämän polullasi samalla tavalla, kuin kasvuohjelman materiaalitkin.😍 Sen avulla selviät teemojesi kanssa myös kasvuohjelman jälkeen, koska meidän täytyy ns. opettaa itseämme, luoda itseämme uudelleen asioiden kanssa, johon haluamme muutosta. Voimaopas tulee olemaan semmoinen energiamagneetti sun elämässä että et voi olla palaamatta omaan voimaasi luettuasi sitä silloin, kun elämä koettaa viedä.🧡

Jokainen kasvuohjelmaan osallistuja pääsee mukaan yhteisöön, jossa myös säännöllisesti löytyy ohjelmaan liittyviä kultakimpaleita matkan varrelle (esim ryhmäenergiahoitoja) kasvuohjelman teemoihin liittyen.

Pilottikurssin loppuohjaus sai myös paljon kiitosta, joten haluan jatkaa samalla linjalla ja tarjota sen bonuksena kasvuohjelman päälle (ARVO 77€)! Kasvuohjelman loppuvaiheessa pysähdytään yhdessä sun teemojen äärelle henkilökohtaisessa ohjauksessa, jossa katsotaan sun matkaa ja mihin sulla vois olla hyvä vielä panostaa ja mikä kasvuohjelmassa tekisi sulle vielä erityisen hyvää.

Palaute pilottikurssilaisen loppuohjauksesta: “Oli niin hyvä tuo privaattiohjaus. Siinä kun vielä puhuu asioista, niin oivaltaa niitä ja kuinka siinäkin vielä nousi tunteita pintaan. Sitten oli vielä tosi hyvä, kun mainitsit mihin kohtaan valmennusta voisi olla hyvä palata ja vahvistaa itseni kanssa. Ja aivan ihana oli se tunne-harjoitus tulevaisuuteen mun haasteisiin, se on muistuttanu mua arjessa, että mitä kohti haluan mennä. Olen saanut yllättävän hyvin pidettyä kiinni niistä asioista nyt ohjauksen jälkeen, mitä siinä vielä nousi esille. Aivan mahtavaa, paljon rauhallisempi olo! Jospa nyt saisi viimein sen rennomman Marian kuorittua ja pysymään syksyn, niin jaksaa sitten pimeämmänkin ajan. Ihana kun oon aivan huomaamatta alkanut nyt tekemään itselle hyviä juttuja. Minä olen niin kiitollinen tästä valmennuksesta ja sinusta.<3” – Maria henkisen kasvun pilottikurssilta

Eikä siinä vielä kaikki! Bonuksiin kuuluu lisäksi oma osio feminiiniselle voimalle avautumisesta.🔥 Sen äärettömän vahvan ja väkevän sisäisen kompassin (jota myös joskus “villinaiseksi” tai “kohtuvoimaksi” kutsutaan) valjastaminen omaan elämään. Sen osan valjastaminen, jota on poljettu niin pitkään, kun maskuliinisuus on vallinnut, jota on jopa pelätty. Tämä liittyy feminiiniin energiaan, joka on naisissa kuin miehissäkin ja nousee pinnalle niin hyvää vauhtia. Irti häpeästä ja pienentämisestä (joka on loppujen lopuksi vain itsensä vääristynyttä suojelemista), suorittamisesta, jatkuvasta stressistä ja nousu omaan voimaan🔥 Silloin meidän ego, meidän maskuliini antautuu tuottamaan hyvää meille, alkaa yhteistyöhön meidän kanssa ja silloin myös heijastetaan ulkomaailmaan oikeasti sitä, minkälaista kohtelua itsellemme myös sallitaan.

Opit myös energeettisen menetelmän, jota voi käyttää esim. ihmissuhteissa, silloin kun ympäristö tai olosuhteet meinaa kuormittaa, omiin rajoihin, tunnetyöskentelyyn, työhaasteisiin… Mihin vain! Ja tää menetelmä on mieletön.

Eli sen sijaan, että enää samalla tavalla pyörisit samojen asioiden ja haasteiden kanssa päivästä toiseen, kuukaudesta kolmanteen, niin lähdettäisiinkin kulkemaan yhteisiä askeleita polulle, joka voimaannuttaa herkempääkin sielua.🧡

Kasvuohjelma jää tueksesi ikuisesti, ja loppujen lopuksi käytännön tilanteita varten jatkoon sulla on täytettynä sun oman elämäsi tarinan -voimaopas, josta voit hakea lisätukea haastavissa elämän hetkissä jatkossa. Koska ei me olla koskaan valmiita, ainoastaan tietoisempia toimimaan paremmin ja luomaan elämästämme meille kullanarvoista.

Loppujen lopuksi

Jos näkisit itsesi elämässä sielustasi käsin. Siitä elämästä käsin, jossa kuuntelet itseäsi syvemmin, aidosti, ja toimit itsesi puolella vieläkin enemmän.

Mieti hetki, mitä tuo versio sinusta sanoisi sinulle nyt? Mitä se sinulta pyytäisi?

Jos näkisit itsesi elämässä elämää, jota pohjimmiltaan toivoisit elävän. Elämää, jossa tunnistat tarpeitasi, ymmärrät tunteitasi, osaat toimia itsesi puolella. Harjoittelet ja vahvistat itseäsi niin, että haastavan tilanteen tullessa tiedät miten käyttäydyt, etkä ajaudu niin helposti niihin toiminta- ja ajatusmalleihin, jotka ovat niin kovin automaattisia ja huomaamattomasti meissä laukeavia malleja.

Palaute pilottikurssilaiselta: “Kurssin sisältö oli runsas ja mielenkiintoinen. Oli ihana kuunnella videoita ja meditaatioita. Kurssin aikana yksi isoista haaveistani toteutui, jotenkin havahduin siihen, että todella olin kiitollinen myös nykyisestä tilanteesta ja olin hyväksynyt , että jos asiat ei etene nyt, sekin on tarkoitettu. Toivoin löytäväni vahvemmin oman ääneni, halusin että osaisin selkeämmin nähdä mitä haluan. Asia vaatii vielä keskittymistä, mutta ainakin juuri nyt olen tyytyväinen nykyhetkeen.” – Marianne henkisen kasvun pilottikurssilta

Joko mennään vai mietityttääkö vielä?

Jos valmennuksen sopivuus pohdituttaa, niin varaa minulta veloituksetta puhelu/meet aika n. 20min, ja katsotaan yhdessä sun tilannetta ja onko kasvuohjelma sopiva sulle. Ajan tuokioon varaat nopeiten laittamalla viestiä osoitteeseen: johanna@energiakamariihme.fi. Tämä ei sido sua mihinkään.

Pilottikurssilla oli mukana vasta henkisestä kasvusta kiinnostuneita, kuin energiahoitajakin, ja kasvuohjelma sopi silti hyvin jokaiselle. Tässä pilottikurssilaisen palaute, joka on myös energiahoitaja: “Kurssi oli tosi kattava ja vaikka olen jonkin verran jo perehtynyt esim. energia-asioihin, sain siitä silti paljon uutta. Aiheisiin liittyvät esimerkit olivat myös todella hyviä ja selvensivät aina aihetta. En ole ihan vastaavaa kurssia koskaan aiemmin käynyt, niin on vaikea verrata mihinkään, mutta mielestäni tämä on oikein oiva paketti kenelle vain itseensä tutustumisesta ja kehittämisestä kiinnostuneelle. Tämän kurssin avulla pääsee todella syvälle, kun mukana myös energiatyöskentely, mikä monessa muussa itsetuntemuskurssissa voi jäädä kokokaan ulkopuolelle, vaikka se on niin suuri osa meitä.”

Muuta tietoa +BONUKSET

Startti on 25.9 maanantaina. Kokonaisuus toteutuu verkkoalustalla ja askelien sisältö aukeaa kahden viikon välein, mutta kasvuohjelman tahdin saat muuten päättää itse. Saat siis kolmessa kuukaudessa lähes 12 vuoden opiskelut ja kokemusperän!

Materiaaleihin kuuluu polusta riippumatta askelien videot sekä kirjallinen materiaali verkkoalustalla, erilaisia meditaatioita aiheisiin liittyen, sekä harjoituksia ja tehtäviä.

Valmennus on lisäksi luokiteltu kolmeen eri kategoriaan niin, että jokainen voi kehittää itseään, oppia ja kuoria kerroksia itsestään omalla tavallaan:

 • Itsenäistä polkua kulkevat voivat valita askeleista videoluentojen ja kirjallisten materiaalien lisäksi tehtäviä, harjoituksia ja meditaatioita omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

Tämä sopii sinulle, joka pidät itsenäisestä oppimisesta ja tiedon sekä taidon omaksumisesta.

 • Ryhmävalmennuksen polulle kuuluu askelien välissä yhteiset työpajat, jossa täytämme Elämäni tarina -voimaopasta erilaisten harjoitusten kanssa/avulla. Työpajoihin voi osallistua liveaikaan itsenäisesti tai aktiivisesti ja niistä tulee tallenteet. Voimaoppaasta löydät myös kannustavia muistutuksia, voimalauseita, erilaisia rutiineja tukemaan polkuasi sekä kollektiivisesti kanavoituja viestejä. 

Tämä sopii sinulle, joka haluat osallistua myös ohjattuna kulkemaan kasvuohjelmaa läpi, saada tukea ja ohjelman loppuun mennessä valmiiksi sulle niin voimaannuttavan ja henkilökohtaisen voimaoppaan.

 • Yksilövalmennuksen polulle kuuluu kasvuohjelman ja voimaoppaan lisäksi askelien välissä olevat henkilökohtaiset tapaamiset, rajaton yhteydenpito sekä henkilökohtaisesti omaan kasvuun luotuja ja räätälöityjä, mutta kuitenkin vapaaehtoisia harjoituksia sekä tehtäviä, jotka syventää matkaa entisestään. Lisäksi henkilökohtaiseen polkuun kuuluu yksilöllisesti suunniteltu, matkaa tukeva energiahoito-meditaatio, joka on tukemassa kasvuohjelmassa merkittävästi.

Tämä sopii sinulle, joka olet matkasi alussa, kaipaat henkilökohtaista pohdintaa ja tukea siihen, että alat auttamaan itse itseäsi, sekä toivot henkilökohtaista ja voimaannuttavaa kannattelua kasvuohjelman läpi.

BONUKSET

Kaikille: 

 • oma osio feminiinisestä voimasta. Syklisyydestä, kuun kierron vaikutuksista ja siitä feminiinisestä jumalatarvoimasta mikä meissä jokaisessa elää. Opit tekemään omat täyden- ja uudenkuun seremoniat🔥 (Arvo 37 €)
 • Energeettinen menetelmä auttamaan missä tahansa tilanteessa
 • yhteisöön jaetut kultakimpaleet esim. ryhmäenergiahoidot
 • tuen yhteisössä myös minulta tai henkilökohtaisissa asioissa sähköpostilla.
 • bonusmateriaalia jokaisen askeleen kohdalla.

Sen lisäksi yhteisen polun kävijöille: 

 • loppuseremonia, mikä on viimeisen askeleen ja työpajan jälkeen, jossa astutaan portaalin läpi aitoon versioon sinusta.
 • henkilökohtainen ohjaus, jossa pysähdytään yhdessä sun teemojen äärelle, jossa katsotaan sun matkaa, ja mihin sulla vois olla hyvä vielä panostaa ja mikä kasvuohjelmassa tekisi sulle vielä erityisen hyvää. (Arvo 77 €)

Sen lisäksi henkilökohtaiseen polkuun kuuluu: 

 • juuri sinulle kanavoitu energioidesi tulkinta sekä sinun polkuusi sopiva kristalli-koru voimaannuttamaan matkaasi. (Arvo 99 €)
 • henkilökohtainen loppuseremonia, jossa astut portaalin läpi aitoon versioon sinusta.
 • 24/7 henkilökohtaisen tuki mukaan matkalle whatsappin kautta.

Energianvaihto / kustannus

Joko mietit, paljonko kasvuohjelma kustantaa?

Valmennus on investointi ihan koko sun loppuelämään ja kaikille sen osa-alueille! Kasvuohjelma on luokiteltu vielä kolmeen eri kategoriaan ja osamaksuvaihtoehtoihin niin, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään, oppia ja kuoria kerroksia itsestään omalla tavallaan:

Itsenäinen polku sisältäen kasvuohjelman ja yhteisöön kuulumisen 

(ei sisällä voimaopasta, työpajoja ja ohjausaikaa) 

1 x 250€3 x 83,33€5 x 50€7 x 35,71€

Yhdessä käytävä polku voimaoppaan, työpajojen ja ohjauksen kanssa, kesto 3kk (+joulutauko)

1 x 570€3 x 190€5 x 114€7 x 81,42

Henkilökohtainen polku, kesto 6kk (max 3 hlö / aloitus) 

1 x 1470€3 x 490€5 x 294€7 x 210

Hinnat sis ALV 24%

Osamaksulla laskutuslisä +5 € / lasku.

Valmennuksen materiaalit jäävät käyttöön ikuisesti, niin kuin henkinen kasvukin on ikuista. Tämä kasvuohjelma sisältöineen on valtava kultakimpale niin herkkyyden, kuin henkisen kasvunkin kanssa, varsinkin, kun maan energiatasot nousevat huimaa vauhtia uuteen aikaan ja me sen mukana. 

Pilottikurssilainen: “Parasta oli se että olen tutustunut oikeasti itseeni ja mieleeni. Ymmärtänyt että minun pitää oikeasti olla itseni puolella, eikä vastaan sättimässä ja vaatimassa. Myös se, että miten tunnen ja reagoin asioihin, voi näyttää minulle mm. käsittelemättömiä asioita, enkä minä ole se tunne itse. Aiemmin minulle on ollut todella vaikeaa käsitellä tunteita, ja oon ollut juuri se, joka muistelee illalla vuosia vanhoja ”vääriä” sanomisia ja muita häpeän aiheita, ja koitan paeta näitä ja painaa äkkiä takaisin pinnan alle. Nyt ajattelen, että kaiken, mitä tulee pintaan on tultava ja voin suhtautua tunteisiin ns. ystävänä, ja voin kysyä mitä se on minulle kertomassa, ja voin antaa sen mennä.”

Miten tietoisena sinä haluat polkuasi kulkea?

Jos suloisen villi sielusi kuulee kutsun, varaa paikkasi nyt tai aika pieneen tuokioon kasvuohjelman sopivuuden kartoittamiseksi! (Tai lue lopusta vielä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin!) Ja mikäli henkilökohtainen polku kuulostaa sun jutulta, ole nopea, niitä on tarjolla hyvin rajallinen määrä. Ajan tuokioon varaat nopeiten laittamalla viestiä osoitteeseen: johanna@energiakamariihme.fi. Muissakin asioissa jos mieleesi herää kysymyksiä, laita viestiä.

Ohjaajasi tällä matkalla olen minä, Johanna Ihme. Olen käynyt omaa henkistä herkkyyden polkuani aikalailla 12 vuotta tietoisesti, sekä sen päälle tiedostamatta lähes koko ikäni valtavien oppiläksyjen kera.

Olen opiskellut ja elänyt tätä polkua hyvin erilaisten oppien ja mentorien johdolla, joista viimein törmäsin risteykseen, jonka oppien kautta minusta alkoi kasvamaan ohjaaja myös muille noin kaksi vuotta sitten.

Kaiken jälkeen minusta on kasvanut sisimpänsä kuuntelija, omat rajansa pitävä, itsensä puolella syvien juurien kanssa seisova vahvasti herkkä sielu, joka janoaa intohimoisesti jakaa sitä merkityksellisemmän ja kevyemmän polun kulkemista myös muille, sinulle. Polkua, jossa herkkyys & henkinen kasvu kulkevat käsi kädessä, voimaannuttaen jokaista herkkää ihmistä sielustaan käsin. Enemmän mun tarinasta voit käydä lukemassa täältä.

Innostuksen energioilla,

Herkkä, ja suloisen villi sieluinen Johanna Ihme

PS. Tässä vielä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (ja jos et löytänyt vastausta, laitathan viestiä!):

Verkkovalmennuksia on niin paljon, miten tämä eroaa muista?

Kasvuohjelma on koostettu tarpeeseen sen tunteen takana, jossa saatat tuntea olevasi eksyksissä omassa elämässäsi, ettet joutuisi enää miettimään, miksi taas kävi näin ja ole uhri omassa elämässäsi… Ettet eläisi vain muille, vaan myös itsellesi. Vaan tiedostat, mikä on sulle oikeasti hyväksi ja osaat myös toimia sen mukaan, omista voimavaroista käsin. Elät ja hengität itsellesi, ja sitä kautta myös kaikki ympärilläsi alkaa muuttumaan, ihan kuin sanonta “happinaamari ensin itselle…” – valitettavasti tuo ajatus ei ole monellekaan meistä alitajunnassamme täysin luonnollinen, ja nyt on aika muuttaa sitä. Eikö vain?

Tämän kasvuohjelman yhteinen polku antaa lisäksi rakennettavaksi oppaan, josta tulee sun henkilökohtainen kompassi tulevaisuutta varten sun polulle mihin tilanteeseen tahansa, kasvuohjelman yhteisten materiaalien lisäksi. Opas on kattava, koska siinä käydään läpi sinut kokonaisuudessa: 

MIELI. Kuka sinä olet ja mikä tekee sinut. Miten valjastat sun alitajunnan oman näköisen elämän luomiseen sekä egon opettaminen toimimaan sun hyväksi.

KEHO. Mitä sun keho kertoo sulle koko ajan. Mistä sun intuitio ja sydämen voima tulee ja miten saat niitä sun käyttöön. Miten saat enemmän sisäistä rauhaa ja läsnäoloa. Miten työskentelet kehollisesti energioidesi kanssa ja rauhoitat myös hermostoasi, joka vaikuttaa merkittävästi myös kehon ylikierroksiin ja stressiin.

SIELU. Mikä sun tarkoitus täällä on ja miten elää enemmän tarkoituksenmukaista, sielu lähtöistä elämää. Miten energiat luo sillan keho-mielen ja sielun välille, ja miten “manipuloit” energiaa toimimaan sun apuna.

HERKKYYTTÄ&HENKISYYTTÄ. Miten herkkyys ja henkisyys kulkevat käsi kädessä. Miten henkisyys auttaa herkkää ihmistä vahvistamaan rajoja, lisäämään itsetuntoa ja omanarvontuntoaan ja elämään enemmän itsensä puolella. Kun maan energiavärähtelyt nousee, me nousemme sen mukana. Se nostaa ihmisten herkkyyttä pintaan, ja etenkin niitä asioita mitkä ovat herkkyyden tiellä. Haluan antaa mahdollisuuden kasvaa tämän vaiheen yli paljon helpommin ja tietoisemmin.🧡

En ole varma onko mulla aikaa tähän?

Testasimme pilottiryhmän kanssa viikko/askel vauhtia, joka riitti pilottikurssin videoihin, mutta tehtäviin ei niin isosti joka viikko kerennyt panostaa jos arjessa oli muutakin toimintaa. Valmennus on materiaaleiltaan pilottia laajempi, mutta nyt aikaa on pidennetty kahteen viikkoon / askel sekä joka askeleen kohdalla oleviin työpajoihin, jossa yhteisten harjoitusten/tehtävien kautta kootaan vielä askeleen tärkeimmät kohdat, jossa jokainen osallistuja itselleen sopivat työkalut ja oleelliset asiat omaan oppaaseensa. 

Videoita voi lisäksi kuunnella arjen lomassa: siivotessa, lenkillä, nukkumaan mennessä. Työpajoista tulee myös tallenteet jos livenä ei pääse paikalle.

Loppujen lopuksi askeleet ovat täysin sulautuneena normaaliin arkeen, mikä ei vie juurikaan enempää aikaa elämästäsi kuin aiemmin, ja oikeastaan voit tuntea, kuinka sinulla olisi jopa enemmän aikaa kuin ennen, sillä et elä enää niin suorittamisen, selviytymisen ja puutteen energioissa.

En tiedä, onko tämä valmennus hyvä minulle?

Kasvuohjelmaa voi käydä läpi itsekseen ja “hiljaisesti”, jos kokee ettei halua tulla omien asioidensa kanssa näkyville. Toisaalta yhteisö ja työpajat antavat tilaa myös tulla kuulluksi, jos kokee siitä olevan hyötyä itselleen. Myös vertaistuki muilta ja myös minulta oppaana, sekä samaistuminen siihen, ettemme ole yksin tällä matkalla, on todella eheyttävää. 

Valmentajana olen helposti lähestyttävä ja aito, ja kuulen lähes jokaiselta asiakkaalta, että kanssani on helppo puhua ja olla. Se on empaattista herkkyyttä, jonka olen saanut valjastettua auttamaan niin itseäni kuin heitä, joiden kanssa olen tekemisissä. 

Kasvuohjelma on lisäksi rakennettu kuunnellen herkkyyden ääntä, jolloin ohjelmaa ei käydä läpi suorittamalla vaan eläen ja hengittäen sitä, sulauttaen sitä omaan elämään sopivaksi, joka alkaa tuomaan  pysyviä muutoksia. Koska loppujen lopuksi jokainen askel on mukana sun elämässä ja normaalissa arjessa helposti, kunhan olet ensin omaksunut ne. Sen jälkeen sinun ei tarvitse kuin linjautua tuohon omaan voimaasi, jota on kuorittu kasvuohjelmassa esiin.

Entä jos tämä ei silti sovi minulle?

Ei hätää, ymmärrän jos olet epävarma. Usein se, ettemme ole täysin omassa voimassa, saattaa aiheuttaa epävarmuutta tai päättämättömyyttä. Jopa hämmennystä tai pelkoa uutta kohtaan, ja ajatuksia “olenko minä valmis tällaiseen”. Jos kuitenkin nyt hiljennyt ihan hetkeksi, suljet silmäsi ja otat muutaman syvemmän hengenvedon ja kuulostelet itseäsi… Kutsuuko kasvuohjelma ja henkilökohtainen voimaopas tulevaisuuden kompassina sinua? Koetko, että hyötyisit herkkänä ihmisenä siitä, että kasvuohjelman kautta kuorisit niitä kerroksia, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä, pienentää sinua, tai muuten haitata elämääsi? Sielusi tietää jo. Jos vielä kuulet kutsun, niin tiedät sinäkin.

Ja mielelle kuiskuttavalle egolle: voit varata minulta 20 minuutin ajan, jossa käydään läpi tilannettasi ja sitä, onko kasvuohjelma sopiva sinulle. Lisäksi käytössä on osamaksu vaihtoehto, mikä helpottaa taloudellista tilannettasi. Jos vielä kasvuohjelman kahden ensimmäisen viikon aikana koet, ettei se sovi sinulle, palautan sinulle rahat takaisin. Siinä vaiheessa en usko, että sinun kannattaa jatkaa ohjelman parissa ja voi olla, että sinun olisi parempi osallistua siihen vaikka joskus toisella kertaa.

Tähän väliin haluan kuitenkin jakaa ihanan palautteen pilottikurssilaiselta: “Isoin oivallukseni oli löytää konkreettisia keinoja joilla hallita omaa energiaa ja omaa voimaa voimaa ja määritellä omia rajoja. Kurssilta tuli mukaan päivittäisinä aamutoimina Energioiden ja itsensä vahvistamisen rutiini ja Sisimpäsi valo -meditaatio, niiden vaikutus on näkynyt arjessa jo ensimmäisten kurssipäivien aikana.“

Olenko valmis ja valaistunut tämän kasvuohjelman jälkeen?

Haluaisin esittää vastakysymyksen, että valmis mihin? Ja haluan olla rehellinen ja vastata, että en tiedä oletko. Mutta takaan, että olet paljon enemmän auki sydämellesi ja sielullesi, mikä alkaa tuomaan elämääsi ihmeellisiä asioita, jos vain sallit sen itsellesi. Olet valmiimpi kohtaamaan haastavampia elämänvaiheita. Olet rauhoittanut egosi ääntä ja valjastanut sitä toimimaan sun soturina. Sulla on valtava työkalupakki vahvistaa sun herkkyyttä ja sitä kautta rajoja, tunnetyöskentelyä, omanarvontuntoa. Sitä ajatusta, että olet riittävä, myös itse itsellesi, jota kautta alat sallimaan itsellesi niin paljon parempaa, alat vetämään puoleesi parempaa. Niitä elämän ihmeellisyyksiä.<3

Ajattelen, että me emme ole koskaan valmiita, ainoastaan kehittymässä sielumme tasolla. Meillä jokaisella on omat oppiläksymme tässä elämässä, joita elämme läpi, joillakin enemmän kuin toisilla, riippuen karmasta, menneistä elämistä, sielunpolustamme. Mutta mitä tietoisempana elämme, sen vaivattomampaa se voi olla. Ja tiedätkö mitä, siitäkin kaikesta voi olla jopa kiitollinen.🧡

Kiitollisuudesta käsin.